ETUSIVU

ETELÄN LOHKO 2017

KETTUKILPA 2016

GALLERIA

MESTARIT & VALIOT

KAUPPA

SÄÄNNÖT JA OHJEET

TAPAHTUMAT

KILPAILUSIVUT

KOEKALENTERI

YHTEYSTIEDOT

Tapahtumat 
                               SAJ:n vuosikokous 25.3.2017

   kuva Juha Peltola
  
  Kuvassa amerikankettukoira järjestön puhj. Reijo Pulkkinen joka on myös
  yhdistyksemme jäsen, esittelee järjestönsä esitystä pevisa ohjelmaa hy-
  väksyttäväksi vuosikokouksessa eteenpäin kennelliittoon.

  Suomen Ajokoirajärjestön vuosikokous pidettiin 25.3.2017 Kauhavalla
  Ylihärmässä Härmän kylpylässä.Kokoukseen osalliatui 271 järjestön jäsentä,
  joista noin kymmenkunta yhdityksemme jäsentä. Järjestön puheenjohtajana
  jatkaa Sakari Poti Pohjanmaalta. Tilaisuuden alussa jaettiin erilaisia palkintoja
  ja tunnustukset toiminnasta ja saavutuksista. Hopeisen ansiomerkin sai mm.
  Jari Löfman Kouvolasta. Kuva etusivulla. 

                      Kymen Karjalan Ajokoirayhdistys ry vuosikokous 2017

                   Kuva Juha Peltola 

                   
       Kuvassa yhdistyksen puheenjoht. Ari Kanerva ojentaa muistopalkintoa
       aktiivituomarille Esko Häyhäselle. Esko oli kauden 2016 molempien koe-
       muotojen ylituomarina ja ryhmätuomarina useassa ajokokeessa.


Yhdistyksen vuosikokous pidettiin perinteellisesti Viljamaan ravintolan tiloissa 2.3.2017  missä  myös ajokoirayhdistys on perustettu. Ennen varsinaista kokousta palkittiin yhdistyksen parhaana jänispuolen ajurina Kipakankaan Kajo joka hienosti ajoi kilvassa toisen  tilan. Palkinnon pokkasi toinen omistaja Ossi Kallio. Parhaana kettukoirana palkittiin Karika Takko jonka omistaja Antti Mattila alkaa olla tuttu mies palkinnon noutajana.
Toimintapuolelta palkittiin aktiivitoimijana Lasse Peltola ja aktiivituomarina palkittiin Esko Häyhänen joka toimi kulunella kaudella ylituomarina kummallakin ajopuolella ja osallistui ryhmätuomarina niin jänis- kuin kettupuolen tasokkaisiin kokeisiin. Mäkikallion Jettaa muistettiin tähtivalion N:79 arvosta ja toivotettiin isännälle pikaista paranemista. Käyttövalion muistopalkinnon saivat Kipakankaan Kajo, Ajotaiturin Rami ja Puskajussin Lilla om. Erkki Allen.
Kokouksen puheenjohtajaksi valittiin Seppo Lahtela ja kun asiat olivat yksimielisiä niin kokous meni nopealla tahdilla ja johtaminen ammattitaidolla. Kokouspöytäkirjan kirjoitti Heli Ala-Turkia. Yhdistyksen puheenjohtajana jatkaa Ari Kanerva. Hallitukseen tuli muutoksia kun erovuoroisten L Peltolan ja E Lautamatin tilalle valittiin Antti Mattila ja Juha Peltola. Jäsenmaksut päätettiin pitää entisellään 15 € ja ainaisjäsenmaksu 200 €. Yhdistyksen rahan käyttö oli tarkkaa vaikka oli kettukilpakin järjestettävänä niin talous jäi hiukan voitolliseksi.
Yhdistystä edustamaan valittiin puhj. ja varapuhj. Toimintasuunnitelmaan kirjattiin että järjestetään hyvän suosion saanut ajokoirapäivä. Haulikkokilpailu elokuun alussa ja yhdistyksen jänis- ja kettumestaruuskokeet sekä isompana kisana etelä-suomen valintakoe jänispuolella Lintukodossa.
Yhdistys on mukana palkintotuomarikoulutuksien järjestämisessä.
Yhdistyksen maksaneita jäseniä oli v. 2016,  203 ja päätettiin että jos on jäsen
maksu  jäänyt maksamatta voi maksaa vielä tänä vuonna molemmat vuodet niin jäsenyys ei katkea. Siht./rahast.hoitaja Heli Ala-Turkia toivoi että jäsenistö ilmoittaisi hänelle sähköpostiosoitteensa niin voitaisiin esim jäsenmaksut hoitaa säästämällä yhdistyksen varoja.
Toiminnantarkastajana jatkaa Anssi Vesala ja varatoiminnantarkastajana JaakkoPorvari.
Järjestäytymiskokouksessa varapuheenjohtajaksi valittiin Antti Mattila jolle myös myönnettiin yhdistyksen tilinkäyttöoikeus. ( pankkikortti )


Kettukilvan kiitosillan kuvia 25.1.2017

kuvat Juha Peltola

Kuvassa Einari Kapiainen joka toimi kettukilvan juontajana ,hänelle luovutet-
tiin ketunajon säännöt kiitosillassa. Tiedä vaikka Einarista saadaan kettupuo-
lelle uusi palkintotuomari.Metsästysleiri nuorille 20 - 21.1.2017 

Metsästys suomenajokoirilla - leiri 20 - 21.1.2017 Luumäellä.
Ilmainen leiri alle 20- vuotiaille jo metsästyskortin omaaville,
ajokoirametsästyksestä kiinostuneille nuorille.
Ilmoittaudu nopeasti mukaan, Ari Kanerva p. 0400 933603 tai
Ari Kylliäinen p. 0400 150845


Kettu - Kilpa 2016 Tukinäyttely 29.5.2016

                           Kausalan Hiihtomaja, Hiihtäjäntie Kausala
                           Tervetuloa näyttelyymme

Rokotustodistusten tarkastus alkaa klo 7.30. Koirien on saavuttava paikalle
vähintään tuntia ennen  ko.rodun arvosteluaikaa. Näyttely on drive-in,
joten arvostelun jälkeen saavat niin halutessaan poistua kaikki muut paitsi
ROP-koirat, ROP  - veteraanit sekä rotunsa parhaisiin kasvattajaluokkiin
kuuluvat koirat. Ryhmäkilpailut alkavat n. klo 15.00 
Näyttely alkaa klo 9.00 Suomenajokoirilla joita osallistuu  30 koiraa.


Ajokoiratapahtuma Enäjärvellä 14.5.2016

Kymen Karjalan Ajokoirayhdistys järjesti hyvin onnistuneen tapahtuman
Enäjärven Erän majalla lauantaina 14.5.2016. Paikalla meitä ajokoira asi-
asta kiinostuneita oli 65 henkeä.
Tilaisuus joka ensin aloitettiin majanpihalla avasi,puhj. Ari Kanerva toivottaen
tervetulleeksi kutsuvieraat ja osallistujat. Seuraavaksi SAJ:n koulutustoimikun-
nan puhj.Mika Elglad toi terveiset keskusjärjestöltä ja ihasteli maakuntamme
kauniita ja eheitä metsiä ja kertoi koulutustoimikunnan ajatuksia  tulevan kau-
den koulutuksista .Mikalla on taito kertoa nykyisistä koesäännöistä ja niiden toimintaohjeista.. Ensin käytiin läpi tuleva kokokauden koe jolta odotetaan
koekäynti määrien lisääntyvän. Haku yöjällellä aloitti sitten vilkkaan keskus-
telun kun Mika pohjusti että nyt on menty suuremmalla määrällä aikaan pe-
rustuvaan arvosteluun vaikka pitäisi koiran tieto/taito myös huomioida.Aitan
rappusille ryhmittyneet henkilöt nimittivät itseään yli 65 vuotiaiksi ja esittivät mielipiteitä  niin kuin pitääkin kun kysytään. mm että Kymessä annetaan
hausta 10 kun aika jää alle 30 min., mutta jossain päin Suomessa saa yli
100 min. haulla kympin? Tässä on asia mitä kannattaa keskustella seuraa-
vassa koulutustilaisuudessa. Ajotaito herätti myös paljon keskustelua .
Ryhmä 65 toi julki että vaaditaan 110 min erän ajoa ennenkuin kymppi irtoaa.
Mika toi julki että pitää myös arvioida maaston vaikeus aste ja seurata koiran työskentelyä hukan selvityksessä .Ajotaitoon toivottiin myös huomioitavan
ajonopeus hyvissä olosuhteissa koska arvostelussa on käytettävissä GPS apuna.Tuotiin myös julki että ilmavainuset koirat saavat liikaa hyvitystä nope-
asta hausta kun se perustuu yksinomaan aikaan.
Haukun arvostelu ohjeet todettiin melko hyvin säännöissä huomioitu.
Paikalla olleet vanhemmat palkintotuomarit esittivän huolensa että heitä ei
enään tarvita kun v.2017 siirrytään sähköiseen tulosraportointiin ja paperi
versioita ei enään hyväksytä. Mika rauhotteli että maastoarvostelu tulee tois-
taiseksi toimimaan niin kuin ennenkin ja huota ei ole eikä mitään muutosta
ole tulossa.
Siirryttiin majan sisäpuolelle maistelemaan pääkokki Ari Kylliäisen  valmista-
vaa lohisoppaa ja todettiin että Arilla on tämäkin asia hyppysissä .Keitto oli
todella hyvää ainoastaan suun meinasi palaa kun piti ahtaa hyvin maittavaa
keittoa ahneesti suuhun. Syömisen jälkeen SML Kymen piirin toiminnanjoh-
taja Erkki Pentinniemi toi piirin terveiset ja käsitteli ajankohtaisia asioita sekä tulevaisuuden näkymiä.
Seppo Lahtela toi Kymen kennelpiirin terveiset ja unelmia tulevasta toiminta
keskuksesta esittäen toiveensa että seuraava kilpa , kettulivan 2016 jälkeen
tapahtuu uudessa keskuspaikassa. SAJ:n nuorisotoimikunnan puhj. Ari Kylli-
äinen kertoi seuraavasta kesäleiristä ja muista nuorten hyväksi tehtävistä suunnitelmista ja toivoi että vanhempi ajokoiraväki tukisi nuorten toimintaa.
Juotiin kahvit ja samalla pidettiin arpajaiset jossa kaikki voitot löysivät paik-
kansa. Tilaisuudessa oli myös pikkupedon (ketun) nylkeminen joka oli sula-
tettu pakastimesta tapahtumaa varten. Oli varattu makkaran paistoa  eko-
kivääriammuntaa. Lopuksi voidaan todeta että järjestetty tilaisuus oli onnis-
tunut  ja sille on tarvetta uusiutua.
 

kuvassa ryhmä 65  , ajokoirapäivänä Enäjärvellä 14.5.2016 aitan rappusilla

SAJ: Vuosikokous Raahessa

19.3.2016 pidettiin Suomen Ajokoirajärjestön vuosikokous Hotelli
Raahen Hovissa. Kokoukseen osallistui 249 jäsentä jossa on mukana
muutama Kymen Karjalan Ajokoirayhdistyksen jäseniä. Puhetta johti 
Kari Malkamäki. Hallituksen puhj. Sakari Poti valittiin jatkamaan ja koko-
uksessa päätettiin mm. että hallituksen esitys ajokokeen ja ketunajoko-
keen sääntömuutos koekauden  koe hyväksyttiin yksimielisesti.

Vuosikokouksessa jaetut huomionosoitukset
 
Neljästoista kerta Rafael Reiniuksen muistopalkinto Seppo Lahtela Luumäki

Hopeinen ansiomerkki
Kymenlääni   Lasse Ahtiainen, Martti Heikkilä ja Teuvo Turunen

Jahti-Kallen Maljakilpailu v.2015
2. FI& KVA MA14 Mäkikallion Jeri  286,50 pist. om Jari Takanen Hamina 

Urmaksen palkinto v.2015
4. Tähtivalio Arpan Riitu 45 pist. om Jouni Leppänen Kotka
5.KVA Mäkikallion Jeri 40 pist. om Jari Takanen Hamina

AJOK ykköspalkinto
4. FI KVA M14 Mäkikallion Jeri 5 ykköstä om Jari Takanen Hamina
6. Tähtivalio Arpan Riitu 5 ykköstä on Jouni Leppänen Kotka

 Kymen Karjalan Ajokoirayhdistyksen vuosikokous 3.3.2016
 
Vuosikokous pidettiin Liikkalan Viljamaan ravintolassa 3.3.2016.
Kokouksen alussa jaettiin yhdeksälle valioituneelle koiran omistajalle 
sekä neljälle ansioituneelle yhdistyksen jäsenelle muistopalkinnot.
Lisäksi  kaksi kunniapalkintoa  Mäkikallion Jeri ansiosta vuoden eräkoira,
maaottelu edustus ja kilpaan 2015 osallistuminen. Arpan Riitu menestyi
ajokoepuolella saaden 2015 C.I.T Kansainvälisen KVA arvon.Aikaisem-
min saatu kansainv.MVA.
Kokouksen puheenjohtajaksi valittiin Seppo Lahtela ja sihteeriksi Heli Ala-
Turkia. Paikalla oli 38 yhdistyksen jäsentä.Hyväksyttiin toimintakertomus esi-
tetyssä muodossa ja hyväksyttiin tilinpäätös joka oli tällä kertaa positiivinen.
Hyväksyttiin toimintasuunnitelma alkavalle vuodelle jossa suurimpana tehtä-
vänä on järjestää  ryhmänäyttely 29.5  sekä tulo- ja menoarvio joka oli nor-
maalia suurempi järjestettävän kettukilvan vuoksi. Puheenjohtajana jatkaa  
Ari Kanerva .Johtokunnassa jatkavat  Esa Lautamatti, Jari Löfman, Lasse
Peltola ja ervuoroiset  Esko Häyhänen, Jouni Leppänen ja eroa pyytäneen 
Einari Kapiaisen tilalle valittiin Petteri Lehti. Toiminnantarkastajiksi valittiin
entiset varsinaiseksi Anssi Vesala ja varalle Jaakko Porvari Jäsenmaksut
säilyvät entisellään 15 e ja ainaisjäsenmaksu 200 e.Kettujaostoon valittiin en-
tinen puhj.Esa Lautamatti. Koetoimikunnan nimeä muutettiin ajokoejaostok-
si joka huolehtii jänispuolen koetoiminnasta. puhj. Ari Kanerva, Jouni Lep-
pänen, Jari Löfman, Petteri Lehti, Heli Ala-Turkia ja eroa pyytäneen Einari
Kapiaisen tilalle Maija Ripattila.Hallituksen järjestäytymiskokouksessa
varapuhj. valittiin Lasse Peltola ja siht. Heli Ala-Turkia ja päätettiin että 
jäsentiedote tulee jäsenille huhtikuun alussa jossa on jäsenmaksuohjeet
ja suunitelma toiminnasta syksyyn saakka. 


Ajavien Koirien 
Kymenlaakso Cup

Luumäellä 28 - 29.11.2015

28.11. järj. Luumäen Metsästysseura. Cup osa 1.
Ylituomarina Loikas Pauli . Ilm. viim. 22.11.2015
Pätäri Heikki, Vallintie 10 as 4, 54500 Taavetti 
puh. 050 5124556.Osm. 50 e. Tuomari mukaan.
samalla neljänseuran ottelu. Vain seura otteluun
ilmoitetut koirat osallistumismaksu 35 e.

29.11. järj. Kymen Karjalan Ajokirayhdistys.
Cup osa 2.Ylituomarina Loikas Pauli. Ilm. viim.22.11
Kanerva Ari Putinmäki 1a, 46450 Enäjärvi. 
puh. 0400 933603, kanervaa@suomi24.fi. Osanotto-
maksu 50 e.Rajoitettu osanotto.
Majoituksesta tietoja Ari Kanerva.

 

Haulikkoammuntaa  3.8.2015 

Kymen_karjalan Ajokoirayhdistyksen metsästys-trap
ammunnat yhdistyksen mestaruudesta ja jänis- kettumiesten
välinen ottelu pidettiin Ummeljoella metsästysseura Haukun
radalla. Vähäinen osanottaja määrä yllätti, jänismiehet kyllä
tällä  kertaa voittivat kettumiehet murskaavasti pistein 76 - 45.
Yhdistyksen mestaruuden ampui Arto Oinas selvästi 19 pist.
Ummeljoen rata on vaikea ampua aurinkoisena päivänä joka
omalta osaltaan kertoo tulokset. Trap-ammuttiin non-stoppina
jossa tasa tulokset  sijoituksina tulivat seuraavisa sarjoista.

                           A-sarja    1. Arto Oinas  j        19 pist    
                                             2. Jarmo Tilli  j           17 "

                           B- sarja   1. Kari Peltola  k       15 pist.
                                             2. Lasse Peltola  k    15 "
                                             3. Juha Peltola k     15 " 
                                             4. Seppo Lahtela j     15 "
                                             5. Arto Peltonen  j     13 " 
                                             6. Veijo Pasi  j             12 "
                                             7. Einari Kapiainen j    4 " 

Seppo Lahtela ampui jänismiesten joukkueessa vaikka hallussa on 
kettupuolen palkintotuomarin kortti mutta ei vielä tiedä  kumpaa nuori
pentu tulee ajamaan.
                             
         

Ajokoirapäivä Luumäellä 13.6.2015

 

kuva Jouni Leppänen
126.1
kuvassa ajok.yhd.puhj. Ari Kanerva tilaisuuden avaus


kuva Jouni Leppänen

Ajokoirapäivän juontaja Einari Kapiainen

kuva Jouni Leppänen
Jyrki Laitinen
SAJ:n tervehdys Jyrki Laitinen

Noin puolisensataa ajokoiraihmistä  ja metsästysseurojen edustajaa oli
saapunut Kymen Karjalan Ajokoirayhdistyksen järjestämälle ajokoirapäi-
välle Luumäen metsästysseuran majalle. Päivän juontajana toimi Einari
Kapiainen ja tervehdyspuheen piti yhdistyksen puhj. Ari Kanerva.
SAJ:n tervehdyksen toi päivälle Jyrki Laitinen. Ari Kylliäinen pääkokkina
oli valmistanut apulaisineen maittavan lohikeiton jota jäi vielä toinen puoli
syömättä kun odoteltiin päiväviaraita hiukan enemmän ja kahvit päälle.
Lounaan jälkeen saatiin kuulla esitelmä villisioista RHTL:n edustajan
Ohto Salon toimesta. Teemu Suikkanen piti esitelmän Kymen alueen
ajokoetoiminnan alkvaiheista josta on jo kulunut 100 vuotta ja muisteli
vanhoja kaksipäiväisiä kokeita ja niissä tapahtuneita kommelluksia. 
Ari Kylliäinen siirtyi kokin vakanssista puheenpitäjäksi esitelmöi SAJ:n nuor-
ten kesäleiristä joka järjestetään heinäkuussa ja toivoi Kymestäkin nuo-
ria osallistumaan. Ajokoirapäivästä jäi hyvä maku  joten ensi vuoden
alkukesällä tavataan samoissa merkeissä.


Koirakoulut alkavat 

Näyttelykoulutukset Turkian lavalla jatkuvat  Nina Torrin johdolla seuraavasti
tiistai 5.5 klo 18 ja keskiviikot 13.5 ja 20.5 klo 18
Elimäellä Mustilan koulun kenttä alkaen 6.5 Elimäen koirakerhon järjestämä-
nä  joka keskiviikko klo 18, koirakouluun voivat Kymen Karjalan koirat osallis.
tua maksu 5 e /kesä.

Jäsentiedote 1 / 2015 

Yhdistyksen jäsenille on lähetetty jäsentiedote joka sisältaa jäsenmaksun
ohjeet ja jäsen edut sekä kesäkauden toimintaa-
Jos et  ole saanut postia tiedotteesta niin ota yhteyttä siht. Heli Ala-Turkiaan
puh-040 5125268 tai sähköpostilla kymen-karjalan@hotmail.com

Suomen Eräkoira 2015 

Savon erämessujen yhteydessä 25.4.2015  järjestettiin, kutsuttiin ja palkittiin
viisii koiraa kilpailemaan Suomen eräkoira tittelistä.
Kilpailuun ilmoittautui erittäin monta ansioitunutta koiraa joista tuomaristo 
valitsisi Suomen eräkoiraksi Mäkikallion Jerin. om Jari Takanen

Paikalle kutsutut viisi koiraa aakkosjärjestyksessä.
             - Itäsiperianlaika Urpon Harald 
             - Karjalankarhukoira Kuohukorven Missi 
             - Labradorinnoutaja Eagle Qurinnnus 
             - Pohjanpystykorva Pohjanukon Aapo 
             - Suomenajokoira Mäkikallion Jeri 


Suomen Ajokoirajärjestön vuosikokous 22.3.2015 Kuopiossa 

Kokous pidettiin Kuopion kylpylähotelli Rauhanlahdessa Pohjois-Savon
Ajokoirayhdistyksen järjestämänä. Kokouksen puheenjohtajana toimi
Tapio Tolppanen ja kokouksessa  järjestön jäseniä 343 joilla oli 770
valtakirjaa ja ääniä yht.1012.Kokouksen alussa esitettiin tervehdyksiä
järjestettävän kaupungin ,kennelliiton ja eri koirarotujen yhdistyksiltä.
Tämän jälkeen suoritettiin tunnustukset toiminnasta ja saavutuksista.
Hopeisen ansiomerkin sai Kymenkennelpiirin, yhdistyksemme jäsen
Einari Kapiainen.Kultaisen kasvattajapalkinnon sai mm. yhdistyksem-
me jäsen Hannu Rantanen Toivolan kennel.Jahtikallen Maljakilpailun
voitti Arpan Riitu ja oli Urmaksen palkinto 2014  neljäs häviten voitta-
jalle pisteellä.Lisäksi AJOK ykköspalkinto 2014 tuli ensimmäinen tila
kuudella ykkösellä.
Järjestön tilinpäätös oli jo kolmas vuosi voitollinen, kokouksessa jou-
duttiin järjestämään kaksi äänestystä joista Kymen Karjalan Ajokoira-
yhdistyksen esitys jänispuolen kaksipäiväisistä kilvan valintakokeista
meni läpi.. GPS laitteen käytöstä arvostelun apuvälineenä muutos esi-
tys myös hyväksyttiin esitetyssä muodossa,
SAJ:n hallituksessa menetimme paikan kun yhdistyksemme jäsen Ari
Ollila luopui ja tilalle valittiin varsinaiseksi jäseneksi Jyrki Laitinen ja va-
raedustajaksi Jouko Saukkonen Kaakkois-Suomen Ajokoirakerhosta
SAJ:n nuorisotoimikunnan puheenjohtajana ja vetäjänä on toiminut
Ari Kylliäinen yhdistyksemme jäsen..
Seuraavana päivänä pidettiin SAJ:n rotujen päänäyttely Musti ja Mirri 
areenalla Väliköntiellä, osanottajia 197 koiraa.


Kymen Karjalan Ajokoirayhdistyksen vuosikokous 16.3.2015

Kokous pidettiin Liikkalan Viljamaan ravintolassa.Alussa huomionosoitukset
ja palkintojen jako.Paras jäniskoira Mäkikallion Jetta ja paras kettukoira 
Karika Hirmu(koirista esittely voittajat ja mestarit sivulla) sekä seitsemän va-
liokoiran omistajaa.Vuoden toimija palkinto ojennettiin Esko Häyhäselle ja
ahkerin palkintotuomarin palkinto Raimo Sundgreenille. Kokouksen pu-
heenjohtajana toimi Seppo Lahtela ja sihteerinä Heli Ala-Turkia. Paikalla
38 yhdistyksen jäseniä joista mukavasti kuusi naisjäsentä Puheenjohtajana
jatkaa tulevana kautena Ari Kanerva
Kokousväki päätti hallituksen esityksestä nostaa jäsenmaksua 15 euroon.
Toimintakertomuksista ilmeni että kulunut vuosi oli ollut menestyksekäs, kolme
koiraa oli päässyt kilpaan ja yksi rotunsa mestaruuskisoihin.Kovaa keskustelua
herätti tilitaseen tappio, mutta vastuu ja tilivelvolliset saivat vastuu vapauden 
ohjeena tarkka talousarvion noudattaminen.
Johtokuntaan valittiin uutena jäsenenä Esa Lautamatti. Toimintasuunnitel-
massa mainittakoon yhdistyksen jänis- ja kettumestaruus kokeet sekä etelä-
lohkon kettukilvan valintakoe. Ajokoiraväelle järjestetään keväällä ajokoirapäi-
vä, näyttelykoulutuksia. Koiranäyttely saadaan järjestää v.2016 keväällä johon
kennelliitto on myöntänyt järjestämisoikeuden.


Kaikkien rotujen epävirallinen pentunäyttely 8.3.2015 

  8.3.2015 järjestetään Valkealassa, Käpälämäen hallissa.epävirallinen
 pentunäyttely .Arvostelu alkaa klo 10.00.
Arvostelu luokat urokset 5  alle 7kk ja urokset 5 alle 9kk,nartut 5 alle 7kk ja
nartut 5 alle 9kk. i​lmoittautumiset 6.2.2015 mennessä 
Tiedustelut  040 7070509 ark. 10 - 12 ja 18 - 20.

Koejärjestäjien palaveri 8.1.2015 

Kymen Kennelpiirin alueen kokeiden järjestäjien palaveri 8.1.2015 klo 18.00
Luumäen Metsästysseuran majalla Kuuskalanjärvellä. 
Lisätitoja Ari Kanerva p. 0400 933603.

Tiedote ajokoirayhdistyksen ajokoiran omistajille 

Kymen Karjalan ajokoirayhdistyksen hallitus on päättänyt kokouksessaan 
että palkitaan perinteellisesti kaikki  ne ajokoirat joille kennelliitto on myöntä-
nyt ulkomuoto ja käyttövalion arvot vuoden 2014 aikana. Lisäksi on yhdistyk-
sen parhaan jänis ja kettukoiran palkitseminen. Lähetä koirasi saavutuksista
kalenterivuoden aikana lista yhdistyksen sihteerille Heli Ala-Turkialle tammi-
kuun  2015  loppuun mennessä. Täyttämisohjeet  on säännöt ja ohjeet sivulla.

'
SAJ:n ajokoirakalenteria myytävänä 

Ajokoirakalenteria saatavana yhdistyksen johtokunnan jäseniltä ja mm.
yhdistyksen ajokokeissa 5.10 hintaan 25e/kpl.Kalenteri ajalla elokuu 2014 -
joulukuu 2015. Osta omalle seinälle tai lahjaksi.

Ajokoirayhdistyksen mestaruuskokeet 4 ja 5.10 - 2014.

Kymen Karjalan Ajokoirayhdistyksen mestaruuskokeet ketun-ajossa järjestetään
la 4.10.2014 Iitin Erän majalla..Immoittautumiset Esko Häyhäselle 29.9 mennes-
sä puh.0400 656386..
Kokeet on avoimet ,yhdistys tarjoaa yhdistyksen mestaruuden voittajalle mak-
suttoman osanoton kettukapinaan

Jänis puolen ajokokeet pidetään su 5.10 . Ilmoittautumiset 28.9 mennessä Ari
Kanervalle puh. 0400 933603. Yhdistys tarjoaa yhdistyksen mestarille  maksut-
oman osanoton Lohi Ajoihin. .Ajokokeet on avoimet ja samalla Cup-kilpailu.


Haulikkoammunta  ma 4.8.2014

Maanantaina 4.8. pidettiin yhdistyksen mestaruusammunnat Ummeljoen haukun trap-radalla. Helteisessä säässä ammuttuun kilpailuun otti osaa 8 ampujaa.
Yhdistyksen mestariksi ampui Esa Lautamatti tuloksella 21 kiekkoa.
Tunuskan maljasta kilpailtu joukkuekilpailu kettumiesten ja jänismiesten kesken kallistui tälläkertaa kettumiesten hyväksi pistein 83-44.

Tulokset:

A-sarja:   1. Vesa Lautamatti             20p
               2. Saku Jalonen                 14p
               3. Arto Oinas                      13p

B-sarja:    1. Esa Lautamatti              21p
                2. Arto Peltonen               18p
                3. Lasse Peltola                 16p
                4. Veijo Pasi                      13p
                5. Kari Peltola                    12pYhdistyksen mestari kuvassa toinen oikealta.  kuva Kari PeltolaKesäteatterissa Olavi Virta - musikaali  31.7.2014 klo 19.00

Yhdistys tarjoaa jäsenilleen Olavi Virta- musikaalin teatteriesityksen Lappeenran-
nassa Linnoituksen kesäteatterissa torstaina 31.7, klo 19.
Näytökseen järjestetään bussikyyti Kouvolasta Kotkan ja Haminan kautta Lap-
peenrantaan, bussikyyti 15 e/ henkilö. Sitovat ilmoittautumiset 26.6. mennessä sihteerille joko sähköpostilla kymen-karjalan@hotmail.fi tai puh. 040 512 5268.
Retki toteutuu, jos ilmoittautuneita on 28  henkilöä,maksimimäärä 50 henkilöä.


Ajokoirapäivä Luumäellä

Kuva Jouni Leppänen
Teemu Suikkanen, Sakari Poti ja Kari Peltola keskustelevat Seinäjoen tulevista kettukoirapäivistä.

17.5.2014 lauantaina järjesti Kymen-Karjalan Ajokoirayhdistys onnistuneen ajokoirapäivän Luumäen metsästyseuran majalla. Kutsu päiville otettiin
hyvin vastaan, ajokoiratoiminnasta kiinostuneita naisia ja miehiä oli ilah-
duttavan runsaasti saapunut tilaisuuteen noin lähes sata henkeä.
Tilaisuuden avasi yhdistyksen pj Ari Kanerva lausuen päiville vieraat ter-
vetulleeksi ja selvitti yhdistyksen tämän hetkistä hyvää ja vilkasta toimintaa.
Päivän vieraaksi oli saatu SAJ:n pj. Sakari Poti joka on keväällä ottanut   järjestön puheenjohtajan tehtävät vastaan ja kertoi että tämä tilaisuus
oli ensimmäinen. Poti kertoi SAJ:n tulevia suunnitelmia ja koesääntöjen uu-
sista sovelluksista. Lisäksi hän kertoi omalta kohdaltaan miten hänen tien-
sä ajokoiratoiminnan aloitushetkestä on johtanut tähän hetkeen.
Tilaisuudessa yhdistys tarjosi maittavan lohikeiton jonka pääkokkina hääri
Ari Kylliäinen. Vaikka soppa oli hyvää sitä oli riittävästi. Ari kertoi omassa
puheenvuorossaan SAJ:n nuorisotoiminnasta jonka jaoston Pj. Ari on.
Kari Jukkala esitti riistakamerakuvia karhuista haaskalla ja karhujen liikus-
kelua mm Lappeenrannan alueelta Miehikkälän Muuralaan. 20 riistakameran
kuvien perusteella liikkumisesta oli saatu karttakuvia. Lisäksi Kari kertoi Vii-
purin koiranäyttelystä 1932 josta hänellä oli käsiohjelma jossa ilmeni että
106 ajavaa koiraa oli osallistunut näyttelyyn.
Tilaisuudessa saatiin kuulla myös hanurimusiikkia jota esitti kaksi Tirvan pirttipelimannien soittajaa ja illalla vielä hanurin musiikissa saatiin pyöräh-
dellä.
Einari Kapiainen joka oli päivän järjestelyissä kantava voimma kiitti päivän
ohjelman suorittajia.
Lopuksi Pj. Ari Kanerva kiitti ajokoiapäiville osallistuneita ja ilmoitti että
päivästä jäi yhdistykselle hyvä maku ja ensi vuonna tavataan samoissa merkeissä.

Kuva Jouni Leppänen

Ajokoiramiehet seuraavat tarkkaavaisina ohjelmaa

                                                          *  *  *

 
KYMEN - KARJALAN AJOKOIRAYHDISTYKSEN VUOSIKOKOUS 13.3.2014
Ravintola Viljamaalla alkaen klo 18.00. Ennen kokouksen alkua kahvitarjoilu.
Jäsenet tulkaa päättämään ensi kauden toiminnasta.

Kymen-Karjalan yhdistyksen jäsenille
Löydä itsellesi sopivaa toimintaa ja osallistu

Ajokoiratapahtuma 7.2.2014

Kymenläänin kennelpiirin ajokoirajaosto järjestää perjantaina 7.2. klo 18.00
alkaen ajokoiratapahtuman entisellä Aitomäen koululla Kouvolassa. Tilaisuudessa
eläinlääkäri ja SAJ:n varapuheenjohtaja Esko  Suhonen kertoo viimeiset tiedot
ajokoirien terveystilanteesta ja jalostuksesta. Illan toinen aihe on SAJ:n hallituksen
esitys vuosikokoukselle paikannuslaitteiden käytöstä arvostelun apuvälineenä ajokokeessa/ketunajokokeessa eli kyse on GPS:n ja vastaavien laitteiden käytöstä
kokeissa. Asiasta puhumassa SAJ:n hallituksen  jäsen ja koulutustoiminnan pj.
Ari Ollila
Jaosto toivoo ajokoiraväkeä runsaasti paikalle keskustelemaan aiheista. Paikalla
kahvitarjoilu.
osoite :Aitomäentie 1007 , 45100 Kouvola

                                                              *  *  *

Jäsentapahtumia

23.4 Koirakoulu:
  Näyttelykoulutukset Turkian lavalla jatkuvat Nina Torrin johdolla seuraavasti: keskiviikko 23.4 klo 18 ja tiistai 29.4. klo 18. Jatkosta ilmoitetaan Turkialla sekä yhdistyksen nettisivuilla.

17.5 Ajokoiratapahtuma Luumäen Metsästysmajalla 17.5.2014 klo 15 alkaen,
pyydämme ennakkoilmoittautumista ruokailun vuoksi 9.5. mennessä joko sähköpostilla kymen-karjalan@hotmail.fi tai puh 040 -5125268. Ohjelmassa jutustelua,ajankohtaisia ajokoira-asioita,musiikkia, lohikeittoa, pullakahvit,  sauna, makkarat ja virvokkeita Vierailijana SAJ:n puhj. Sakari Poti.

31.7. Kesäteatteri: Yhdistys tarjoaa jäsenilleen Olavi Virta  - musikaalin teatterinäytöksen Lappeenrannassa Linnoituksen kesäteattarissa torstaina 31.7.klo 19. Näytökseen järjestetään bussikyyti Kouvolasta Kotkan ja Haminan kautta Lappeenrantaan, bussikyyti maksaa 15e / henkilö.
Sitovat ilmoittautumiset 26.6.mennessä sihteerille joko sähköpostitse
kymen-karjalan@otmail.fi tai puh. 040 -5125268. Retki toteutuu, jos ilmoittautuneita on 28 henkilöä, maksimimäärä 50 henkilöä.

4.8 Haulikkoammuntaa  Yhdistyksen metsästystrap -mestaruusammunnat Ummeljoen Haukun haulikkoradalla 4.8.2014 klo 18. sarjat  A ja B. Samalla ottelu Tunuskan maljasta  jänismiehet - kettumiehet.

Jäsentiedote 1 / 2014  Jokainen yhdistyksen jäsen on saanut jäsentiedotteen
 jossa mukana on viite numero jäsenmaksua varten. Jäsenmaksu pyydetään maksamaan  15.5 mennessä. Jäsentiedote sisältää jäsen-etuuksia ym. kesän toimintaa. Jos et ole saanut jäsentiedotetta ota yhteys puh.040 - 5125268.

                                                              *  *  *


Ajokoirayhdistyksellä haulikko-kisat 6.8.2012

Maanantaina 6.8. pidettiin yhdistyksen metsästys-trapp ammunnat
Ummeljoen Haukun ampumaradalla. Osallistujia oli 15 ampujaa.
Ajokoirayhdistyksen mestariksi ampui Vesa Lautamatti ja B-sarjan
voitti Esa Lautamatti. Jännittävän ja tasapäisen ottelun voitti kettumiehet - jänismiehistä Tunuskan maljasta yhdellä pisteellä.
tulokset yhdistyksen tulossivulla.

kuva Lasse Peltola

kuvassa B-sarjan voittaja Esa Lautamatti tuloksella 22 pist.

 

Teatteriesitys 2.8.2012 Kyminlinnassa

Kymen-Karjalan Ajokoirayhdistyksen jäsenet olivat Kyminlinnassa katsomassa teatteriesitystä tankki täyteen joka esitettiin täydelle katsomolle. Olimme kaikki hyvin tyytyväisiä esitykseen ja saimme väliajalla nauttia yhdistyksen tarjoamat pullakahvit. Kiitoksia jäsenedusta.


Ryhmänäyttely Luumäellä 25.8.2012

Kymen Karjalan Ajokoirayhdistys, Metsästysyhdistys Tuliluikku ja Viipurin
Riistamiehet järjestävät näyttelyn Taavetissa 25.8 ryhmille 2, 4 ja 6.
Koska olemme tunnetusti ajokoiraväkeä yritämme saada mahdollisimman
suuren ajokoira määrän liikkeelle. Hyvät yhdistyksemme jäsenet ja muut
ajokoiratoiminnan ystävät tuokaa ajokkinne näytille tähän isoon tapahtumaan.
ilmoittautuminen 27.7 mennessä  Taavetin koiranäyttely PL 267 ,45101 Kouvola.
Tiedustelut p.040 7070509 ark. klo 10-12 ja 18-20.(ilmoit. koskevat tied.040-
4113249. ilm.maksut 30e saman om.2 koiraa jne. pennut ja veteraanit 25e yli
10 v.veter.ilmaiseksi.  tili N: FI0554532340043576/näyttely.
Palkintotuomari ryhmässä 6 Marjatta Pylvänäinen.
Toivomme myös ryhmiin 2 ja 4 runsasta osanottoa.


"Pikkujoulut" lauantaina 21.4.2012

Kymen-Karjalan Ajokoirayhdistys vietti myöhästyneet pikkujoulut Pyhällössä
ravintola Pop-Cafeessa. Jäsenilta oli onnistunut 60 yhdistyksen ajokoira toimin-
nasta kiinostunutta hengeä nautti hyvästä rosvopaistista ja muutama haku ja ajon
pätkäkin saatiin kuulla musiikin tahdissa. Kettukoiratkin taisi haukahdella yä jäl-
jelle. Seppo Lahtela kiinitti Esa Lautamatin rintapieleen SAJ:n hopeisen ansiomer-
kin ja muita palkintojakin jaettiin. Yhteinen toteamus oli että ilta oli onnistunut.Haulikkoammuntaa 1.8.2011

Yhdistyksen trapp-mestaruusammunnat pidettiin maanantaina 1.8 ms.Haukun radalla Ummeljoella. Osanottajia oli ilahduttavan runsaasti 18 ampujaa.
Yhdistyksen mestariksi ampui Antti Lammi 24 osumaa.
Ottelun jänismiehet vastaan kettumiehet voitti tällä kerralla jänismiehet pistein 97 - 85.
Kilpailttiin uudesta Tunuska maljasta jonka oli lahjoittanut Veijo Pasi. Tulokset tulos sivulla.

                 

Ryhmäkuva osa ampujista                                        kuva Reija Peltola

 

Kesäteatteri 4.8.2011

Yhdistys tarjosi jäsenilleen Lännenlokari-musiikkinäytelmän teatterinäytöksen Kyminlinnan kesäteatterissa  torstaina 4.8
Teatteriesitys oli hyvä ja mielenkiintoinen. Äänitys,lavasteet oli hyvin suunniteltu. Me 37 yhdistyksen jäsentä olimme tyytyväisiä näkemäämme. Kiitämme yhdistystä vielä lisättynä väliajan pullakahveista.


Ajokoirapäivä Utissa 14.5.2011
 
Kymenläänin kennelpiirin ajokoirajaosto järjesti ajokoirapäivän la 14.5.2011 .Kuivalan nuorisoseuran talolla. Tilaisuuteen osallistui yli 30 ajokoiratoiminnasta kiinnostunutta Tilaisuuden avasi ajokoirajaoston puheenjohtaja Jyrki Laitinen joka myös esitteli jaoston laatiman sääntöehdotuksen Pm-kokeiden järjestämisestä ja vaatimukset osallistumisesta kokeisiin.
Ajokoirapäivän aluksi saimme kuulla mielenkiintoista tietoa suuren kokemuksen omaavilta Kalevi Rytkyltä ja Antti Vehviläiseltä. Aiheena mm.ajokoirien valmennus huippujalostukseen sekä valittavien koirien ominaisuudet ja jalostutukseen kuuluvaa
tietoutta. Käsiteltiin jaoston suunnitelma Pm-kokeen järjestämisohjeen muuttamisesta niin että siirryttäisiin 16 koiran kokeeseen joiden vaatimuksena on ykkösen tulos edellisenä tai kuluvalta kaudelta. 15 parasta ykköskoiraa ja edellisen kauden mestari.
Valinta sääntö tulisi voimaan v.2012. Esitys sai melko yksimielisen kannatuksen.Tällä kaudella pidetään vielä neljänlohkon karsintakokeet. Ajokoirapäivä oli onnistunut tapahtuma kiitoksia kennelpiirin ajokoirajaostolle.

 
Savitaipaleen näyttely 2.4.2011

Ryhmänäyttelyymme Heitunlahden Ns.talolla ilmoittautui kaikkiaan 348 koiraa. Osallistujien määrä kasvoi edellisestä kahden vuoden takaisesta näyttelystä parilla kymmenellä.

Näyttely sujui kaikinpuolin hyvin, ja siitä kiitos kaikille tavalla tai toisella mukana olleille. Ajoittain väkeä ja koiria oli tungokseen asti, mutta tahdolla ja leppoisella asenteella näyttelypäivästä jäi osallistujille hyvät muistot.
Tulokset ovat ajokoirien osalta luettavissa SAJ:n keskustelupalstaosastossa. Yhdistyksen jäsenten koirat menestyivät mukavasti ja erityisen hyvä päivä oli Arvo Tarhasen kasvattamalla ja omistamalla Jymyllä, josta leivottiin Suomen muotovalio. Yhdistys onnittelee Arvoa hyvästä saavutuksesta ! Kolme kertaa HAU !


Kokouksia :

SAJ:n vuosikokous Joensuussa 2011


kuva: SAJ:n vuosikokouksesta

kuvassa: Lasse Peltola ja Jyrki Laitinen

Suomen Ajokoirajärjestön vuosikokous pidettiin 26.3.2011 Joensuussa yliopiston Carelia-salissa. Järjestön puhj. jatkaa Jari Fors. Järjestö on myöntänyt tänäkin vuonna hopeiset ansiomerkit joiden saajina oli Kymen kennelpiiristä Jyrki Laitinen Lappeenrannasta ja Lasse Peltola Kouvola.
Viime vuoden Urmaksen palkinnon voittanut Jouni Leppäsen omistama Arpan Riitu kävi kovan kamppailun voitosta jääden toiseksi samalla pistemäärällä 46. Voiton vei nuorempi koira.Kokouksessa hyväksyttiin mm. uudet ketunajosäännöt ja ne tulevat voimaan 1.8.2011. Järjestön päätöksen mukaisesti ylituomarina eikä ryhmätuomarina ei voi toimia ennen kuin on suorittanut uuden sääntökurssin. Koulutuksessa tullaan huomioimaan että uusia sääntöjä tullaan noudattamaan koko Suomen alueella samanlaisesti

 

Kymen-Karjalan Ajokoirayhdistyksen vuosikokous pidettiin
3.3.2011 Liikkalan Viljamaan ravintolassa.


kuva: Ajokoirayhdistyksen vuosikokouksesta.2011.

kuvassa : kokouksen siht. Heli Ala-Turkia ja puhj. Seppo Lahtela
kokouksesta toiminta sivulla.

 
SAJ:n vuosikokous Lappeenrannassa v.2010

Suomen Ajokoirajärjestön vuosikokous pidettiin Lappeenrannassa 27.3.2010. Järjestö on myöntänyt hopeiset  ansiomerkit ansioituneille yhdistyksemme jäsenille jotka ovat tehneet arvokasta työtä kennel ja ajokokeiden hyväksi.
Merkin saajia oli mm. seuramme jäseniä Juha Lautamatti,
Valkeala, Esko Häyhänen Iitti ja Antti Mattila Elimäki.
Kokouksessa jaettiin mm. Urmaksen kiertopalkinto.

Siinä otetaan mukaan kalenterivuoden aikana saavutetut
tulokset näyttely ja ajokoepuolelta. Pytyn voitti seuramme
parhaaksi palkittu kaksoisvalio Arpan Riitu om. Jouni
Leppänen Kotka.
 

10 -  vuotisjuhla

Kymen - Karjalan Ajokoirayhdistys vietti 10-vuotisjuhlia 14.8.2010 Korian Pioneeriravintolassa . Juhlasta muodostui hyvä ja ajokoiraväkeä yhdistävä tilaisuus. Tilaisuudessa juhlapuheen piti Kymen kennelpiirin puhj. Seppo Lahtela.Yhdistyksen perustajajäseniä muistettiin uusitulla yhdistyksen viirillä. Juhlaväkeä viihdytti mainio orkesteri Töpinän Pojat.

Yhdistyksen perustajajäsenet : Frimodig Timo, Häyhänen Esko,

Inkilä Eero, Kylliäinen Ari, Laasonen Pertti, Laasonen Rauno,

Lallo Esko, Lautamatti Juha, Mauno Jouko, Mauno Veikko,

Niemelä Marko, Niveri Reino, Ohlsbom Janne, Penttilä Jari,

Ristola Juha, Suikkanen Teemu, Tilli Seppo, Vesala Anssi,

Keskuudestamme poistuneet Havisalmi Paavo ja Vasko Veikko.

Viirillä muistettiin myös yhdistyksen puhj. Ari Kanervaa.
            

Perustajajäsenet ja kuvan keskellä puhj. Ari Kanerva

 
Haulikkoammunta tuloksia

Valkealan Anttilan haulikkoradalla pidettiin 2.8.2010 Kymen-Karjalan

Ajokoirayhdistyksen trapp- ammunta kisat. Yhdistyksen mestariksi

ampui yleisen sarjan voittaja Vesa Lautamatti hyvällä tuloksella 23 osu-

maa. 50-vuotta ja sitä vanhemmat kolmen kärki tulokset ovat tasokkaita.

Ensimmäistä kertaa oli naisia mukana ja siinä SM-kävijät  tytär Sini ja
äiti Kirsi Peltonen ampuivat myös kelpo tulokset.
Kettumiehet ovat edelleen voittamattomia ja voittivat jänismiehet

tuloksin 73 - 68. Osanottajia oli ilahduttavan runsaasti 13.

Tulokset :

                  yleinen

                                 1 .  Vesa Lautamatti  23

                                 2 .  Juha Myllylä        15

                                 3.  Teppo Porvari        8

                   50-v ja vanhemmat

                                 1.  Kari Peltola            22

                                 2.  Esa Lautamatti       21

                                 3 .  Arto Peltonen        20

                                 4 .  Veijo Pasi               15

                                 5 .  Ari Kanerva           14

                                 6 .  Ari Peltonen          12

                                 7 .   Lasse Peltola           7

                                 8.   Lasse Porvari           4

                     Naiset

                                 1.  Sini Peltonen         18

                                 2.  Kirsi Peltonen        15
 
       

kuva: Kymen-Karjalan Ajokoirayhdistyksen ammuntakisoista 2.8.2010. Kuvassa vasemmalta yhdistyken mestariksi ampunut Vesa Lautamatti ja vieressä yli 50-vuotiaiden voiton ampunut Kari Peltola. Kolmas oikealta naisten sarjan voittaja Sini Peltonen.
                                 

 
Jokakelin Silva ja Suvi Kapiainen voittivat Naisten Kilvan Uuraisilla
perättäisinä vuosina 2009 ja 2010kuvassa Einari Kapiainen vastaanottaa yhdistyksen vuosikokouksessa 5.3.
2011, parhaan jäniskoiran v.2010 Jokakelin Silvan palkintoa
Kaakon Nettipalvelu Oy